Blog Image

Bloggen

”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.” Lektion 18

Uncategorised Posted on tis, januari 18, 2022 11:49:25

Genom att öppna mitt sinne för kärleken kan jag bli en konduktör för kärlek i världen.

Så som jag tänker och varseblir allting påverkas hela världen.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människors du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Mirakelprincip nr 45”Jag ser inga neutrala ting.” Lektion 17

Uncategorised Posted on mån, januari 17, 2022 12:21:42

Det jag varseblir orsakas av mina tankar!

Tanken är orsaken och världen är effekten.

När jag känner mig rädd:

  • Vet först att detta är rädsla.
  • Rädsla uppstår ur brist på kärlek.
  • Det enda botemedlet mot brist på kärlek är fullkomlig kärlek.
  • Fullkomlig kärlek är Soningen.

I A Course in Miracles betyder Soningen – rättelse av övertygelsen att synd och skuld är verkliga.”Jag har inga neutrala tankar.” Lektion 16

Uncategorised Posted on sön, januari 16, 2022 12:28:58

Varje tanke har effekt!

De producerar antingen rädsla och krig eller kärlek och frid.

Tankens kraft är enorm!

Allt jag ser är resultatet av mina tankar.

Jag tränar mitt sinne i att tänka rätta och kärleksfulla tankar.

”Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam. Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mg. Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig. Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig. Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.” T 1.V.18:2-6”Mina tankar är bilder jag har gjort.” Lektion 15

Uncategorised Posted on lör, januari 15, 2022 12:43:07

Det mina ögon visar mig är ett misstag.

En bild jag har gjort.

Jag måste lära mig att se bortom denna kroppsliga nivå.

Mina ögon visar mig misstagen i mitt eget sinne.

Bortom det fysiska finns det något sant seende vill visa mig.

Jag ser små ljuskanter runt allting.

Dessa ljusupplevelser symboliserar sann varseblivning.

”Det finns ingen gåva som Fadern ber dig om, förutom att du i hela skapelsen endast ser den strålande härligheten i Hans gåva till dig.” T 29.V.5:1”Gud skapade inte en meningslös värld.” Lektion 14

Uncategorised Posted on fre, januari 14, 2022 11:55:13

Jag raderar min tolkning av världen och ser bara Guds tolkning.

Vi är ansvariga för det vi ser.

Vi är alla ute på en resa.

En resa genom rädsla till kärleken.

Vi är inte lämnade ensamma.

Vi är på väg mot fullständig säkerhet och frid.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4”En meningslös värld framkallar rädsla.” Lektion 13

Uncategorised Posted on tor, januari 13, 2022 11:24:40

Ingenting utan mening existerar.

Vi tror bara att vi ser saker utan mening och egot rusar iväg för att ”skriva” sin mening på bilder där Gud redan har skrivit Sin mening.

Jag väljer att radera vad egot har ”skrivit” och accepterar att jag inte vet vad någonting är till för.

Jag upptäcker att Guds budskap handlar endast om kärlek och skönhet.”Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.” Lektion 12

Uncategorised Posted on ons, januari 12, 2022 11:51:51

Jag raderar det jag har skrivit om världen och ser i stället det Gud har skrivit.

Allt är bra som det är.

”När din frid hotas eller störs på något sätt, säg då till dig själv:

Jag vet inte vad någonting, inklusive detta innebär, och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det. Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus som vägleder mig nu. Genom denna vägran att försöka lära dig själv det du inte vet, kommer den Vägledare Som Gud har givit dig att tala till dig. Han kommer att inta Sin rättmätiga plats i din medvetenhet i samma ögonblick som du överger den, och erbjuder Honom den.” T14.XI.6:6-11”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.” Lektion 11

Uncategorised Posted on tis, januari 11, 2022 11:32:36

Allting är tvärtom!

Allting kommer inifrån mig och går ut.

Det jag ser utanför mig är en projektion av mina tankar.

”Försök därför inte att förändra världen, utan välj att ända ditt sätt att se på världen.” T 21. In.1:7

Allt jag behöver göra är att rätta mina tankar.

Jag är ansvarig för det jag ser.”Mina tankar betyder ingenting.” Lektion 10

Uncategorised Posted on mån, januari 10, 2022 11:37:15

Alla tankar jag är medveten om är inte verkliga tankar.

Även om jag inte förstår innebörden i orden så har jag tillit till dem.

Jag låter mina tankar passera som ett tåg med många vagnar.

Jag tömmer mig och låter den Helige Ande fylla mig med verkliga tankar.

”Lär endast ut kärlek, för det är vad du är.” T 6.I.13:2”Jag ser ingenting som det är nu.” Lektion 9

Uncategorised Posted on sön, januari 09, 2022 12:12:06

Mitt sinne är upptaget med förgångna tankar.

Jag behöver verkligen praktisera dessa övningar om och om igen så att jag verkligen förstår dem.

Jag måste medge att det är svårt.

”Det ojämförligt största antalet ges ett långsamt utvecklande övningsprogram, i vilket så många tidigare misstag som möjligt bir rättade. I synnerhet relationer måste varseblivas på rätt sätt, och alla mörka hörnstenar av oförsonlighet tas bort.” Manualen 9.1:7-8« FöregåendeNästa »