Blog Image

Bloggen

”Sjukdom är ett försvar mot sanningen.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, maj 16, 2020 11:52:48

Jag skall acceptera sanningen om vad jag är, och låta mitt sinne helas fullständigt idag.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är så som Gud skapade mig.

Jag har en kropp och precis som alla andra förgängliga ting i världen vårdar jag den, förvaltar den så länge jag har den.

Kroppen är användbar som ett instrument för att kommunicera med mina medmänniskor.

Jag vaktar noga mina tankar så att inte en felaktig, inbillad tanke om att jag är en kropp kommer in i mitt sinne.

Denna felaktiga tanke gör mitt sinne sjukt och får det att attackera kroppen med sjukdom.

”Sjukdom är endast meningsfull om de två baspremisser som egots tolkning av kroppen vilar på är sanna; att kroppen är till för attack och att du är en kropp. Utan dessa premisser är sjukdom ofattbar.”

Jag ber den Helige Ande lära mig den rätta varseblivningen av kroppen, att hela mitt sinne så att jag kan använda mitt instrument till att hela världen.

Jag är inte en kropp!”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, maj 15, 2020 11:42:57

Jag lägger mina egna planer åt sidan och lär mig att jag är en del i Guds plan och det är vi alla.

Den Helige Ande skall tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka i alla lägen.

”Vad skulle du inte kunna acceptera, om du bara visste att allt som sker, alla händelser, förgångna, nuvarande, kommande, är varsamt planerade av Honom Vars enda syfte är ditt bästa.” Lektion 135.18:1

Mitt helade sinne följer Guds pla som jag tar emot av den Helige Ande.

ACIM:s mål är ett helat sinne fullt av lycka och frid.

Sakta men säkert och full av tillit arbetar jag vidare med ACIM och integrerar den i mitt liv.”Låt mig varsebli förlåtelsen som den är.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, maj 14, 2020 11:08:37

Soning – Atonement – betyder enligt ACIM ”rättelse av övertygelsen av att synd och skuld är verkliga”.

”Accepterandet av att skulden kom in i Guds Sons sinne var början till separationen, på samma sätt som accepterandet av Soningen är dess slut.” T13.Inl.2:1

Jag övar förlåtelse så att jag kan befria mig själv och mina medmänniskor från de bördor och fördomar jag har lagt på oss.

Jag vänder mig till den Helige Ande och ber Honom lära mig att lägga rädslan åt sidan, rulla ihop tidsmattan och vara här och nu.

Jag inser att förlåtelsen inte understödjer illusioner utan samlar ihop dem och lägger dem vid sanningens fötter.”Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, maj 13, 2020 10:52:07

Jag försöker att endast sätta värde på det eviga i mig och mina medmänniskor.

Jag tömmer mig och öppnar mitt sinne.

Jag frågar mig inför mina val:

  • kommer detta att vara för evigt?
  • är detta ett val där ingen kommer att förlora?
  • är syftet fritt från egots mål?
  • är valet fritt från skuld?

Vad varar för evigt i denna världen? Bara kärleken!

”Det finns ett ljus som den här världen inte kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det.” T 13.VI.11:1-3

Vi kan inte äga kärleken, men vi kan ägas av kärleken.

Jag kommer med tomma händer och ett öppet sinne till den Helige Ande och ber Honom visa mig vad kärlek är.”Jag löser världen från allt som jag trodde att den var.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, maj 12, 2020 11:16:12

Jag vaktar mina tankar.

Jag har verkligen förstått att jag behöver inte tänka så mycket.

Det mesta jag tänker är i alla fall olika dömande, bedömningar och tolkningar som inte betyder någonting.

Jag ändrar mitt sinne.

Jag frigör det från det förgångna och framtiden.

Jag rullar ihop tidsmattan och är här och nu.

Jag är så som Gud skapade mig.

Min uppgift i Guds frälsningsplan är att vara mitt högre Själv, låta mig helas, älska och älskas.

Jag befriar världen från allt lidande, all skuld, all sjukdom, alla tankar om hämnd och sträcker ut tankar om frid, helande och kärlek.

”Hela dina bröder genom att helt enkelt acceptera Gud för dem. Era sinnen är inte skilda från varandra, och Gud har endast en kanal för helande eftersom Han endast har en Son.” T 10.III.2:4-5”Ingen kan misslyckas som försöker nå sanningen.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, maj 11, 2020 11:09:48

Bortom den här världen som jag har gjort finns den verkliga världen.

Jag har funnit dörren i mitt inre och ser att den är öppen.

Det är bara för mig att välja att gå in.

”Jag ber att få se en annan värld, och tänka en annan sorts tanke än dem jag hittade på. Världen jag söker gjorde jag inte ensam, och de tankar jag vill tänka är inte mina egna.” Lektion 131.11:3-4

När jag öppnar dörren till Himmelriket ser jag ett ljus så starkt, så vackert och så värmande. Det omsluter oss alla och lyser för evigt och utan begränsning.”Det är omöjligt att se två världar.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, maj 10, 2020 12:11:04

Jag ser bara det jag tänker.

Så viktigt det är att tänka rätt, att välja rätt tankesystem.

Jag väljer vilken värld jag ser genom att tänka rätt.

Jag lär mig att bara den del av världen som jag ser på med kärlek är verklig.

”När du endast vill ha kärlek kommer du inte att se någonting annat.” T 12.VII.8:1”Bortom den här världen finns en värld jag vill ha.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, maj 09, 2020 13:32:32

ACIM menar inte att vi ska ge upp den här världen utan byta ut den mot en glädjefull, kärleksfull och fridfull värld.

När jag sluter mina ögon i tystnad inser jag att ge upp det jag inte vill ha är att ge upp ingenting.

Jag får kontakt med den verkliga världen, med Himmelriket, med ett ickefysiskt medvetande i evigheten.

Jag får kontakt med kärleken själv, mitt Själv som är ande och som jag delar med alla.

”Gör världen verklig för dig, för den verkliga världen är den Helige Andes gåva, och därför tillhör den dig.” T 112.VI.3:6

Den Helige Ande hjälper mig att se Kristus i mig själv och i alla andra.”Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, maj 08, 2020 11:54:01

Jag befriar mitt sinne från de begränsningar jag lagt på det genom att värdesätta saker i denna värld som inte betyder någonting.

Saker och ting som tillfredsställer mina personliga och kroppsliga intressen.

Jag är fri att gå hem till Gud som finns i mitt inre.

Jag vilar i Gud och låter Hans Röst leda mig.

”Glöm inte att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.VI.4:1”Det finns ingen annan kärlek än Guds.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, maj 07, 2020 11:13:27

Jag öppnar mitt sinne för Gud och låter Honom lära mig kärlekens mening.

Jag släpper mina tankar om begränsningar.

Jag avgår som min egen lärare och låter den Helige Ande vara min lärare och ledare i allt.

Kärleken är ett och tillhör oss alla utan begränsningar.

Länge trodde jag att det finns olika sorters kärlek.

Nu vet jag bättre – Gud är kärlek och därför är jag det också.

Kärleken är evig, obegränsad och oföränderlig.

”Jag välsignar dig med Guds kärlek som jag vill dela med dig.

För jag vill lära mig den glädjefulla lektionen att det inte finns någon annan kärlek än Guds och din och min och allas.” Lektion 127.12:4-5« FöregåendeNästa »