Blog Image

Bloggen

”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förflutna.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, januari 08, 2020 11:36:54

När mitt sinne är upptaget av tankar från det förflutna upplever jag bilder av det förgångna i världen.

Jag ser bara mina egna tankar projicerade på världen.

Jag ser egentligen ingenting. Det jag ser är den yttre bilden av mitt inre tillstånd.

En sak kan vi vara säkra på; det förgångna är inte här.

Om det inte är här, hur kan det ha någon effekt på nuet?

Tankar om det förflutna är endast illusioner.

Jag ser bara reflektioner av minnen från en illusion.

Mitt sinne är i själva verket blankt, tomt, eftersom det tänker på ingenting.

Jag öppnar mitt sinne för sann syn genom att sluta upp med att tänka dessa meningslösa tankar om något som inte är här.

Jag blir medveten om vad som är sanning.

Jag tar ett steg tillbaka och observerar mina meningslösa tankar och låter dem försvinna undan för undan.

De är alla baserade på det förgångna som inte är här.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt såsom den är” T 31.V.17:2-4”Jag ser bara det förgångna.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, januari 07, 2020 11:53:15

Jag låter orden sjunka in och ser att de är sanna.

Allt jag har lärt mig har jag lärt från det förgångna.

Allt jag tror att jag vet är baserat på det förgångna.Jag ser på nuet genom ett filter från det förgångna.

För att födas på nytt behöver jag släppa allt det förgångna och se på nuet utan dömande.

Jag kommer som ett litet barn till den Helige Ande och ber Honom visa mig Sin syn på nuet.

”Jag vet inte vad någonting, inklusive detta, innebär. Och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det. Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus som vägleder mig nu.” T 14.XI.6:79”Jag är upprörd därför att jag ser något som inte är där.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, januari 06, 2020 12:09:09

Jag ser något som inte är verkligt.

Jag ser något som inte finns.

Det gör mig upprörd.

Bara det som Gud skapar är verkligt.

Gud skapar ingenting som upprör, ingenting som inte är verkligt.

Den Gyllene Regeln säger; att du skall göra mot andra så som du vill att de skall göra mot dig.

”Miraklet erkänner alla som din och min broder. Det är ett sätt att varsebli Guds universella kännetecken.” Mirakelprincip nr 40”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, januari 05, 2020 12:06:22

Jag lär mig att orsaken till att jag är upprörd finns i mina egna tankar och är inte orsakade av något utanför mig.

Jag applicerar denna tanke på varje upprördhet under dagen, stor eller liten, och finner att allt jag blir upprörd över projicerar jag på den värld jag ser.

Jag lär mig att släppa dessa tankar och ta tillbaka projektionerna.

Jag vänder spegeln mot mig själv.

”Världen är inte längre vår fiende för vi har valt att vara dess Vän.” Lektion 194.9:6”Dessa tankar betyder ingenting. De är som de ting jag ser i det här rummet.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, januari 04, 2020 12:06:09

Denna lektion lär mig att arbeta med mina tankar.

Jag lär mig att skilja på tankar från mitt ego och tankar från den Helige Ande och Kristus.

Båda finns i mig.

De flesta tankarna kommer från egot och är meningslösa.

Jag lär mig att vakta mina tankar;

  • att separera det meningslösa från det meningsfulla
  • att se att det meningslösa finns utanför mig och det meningsfulla inom mig
  • att träna mitt sinne att känna igen vad som är detsamma och vad som är annorlunda

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Mirakelprincip nr 36Jag förstår ingenting av det jag ser i det här rummet.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, januari 03, 2020 11:43:01

Meningen är att rensa och klara sinnet från alla de filter jag har lagt på allting.

Jag har trott att jag vet allting.

Men jag vet ingenting.

Så rent och uppfriskande det känns!

”Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel för att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.” Mirakelprincip nr 15

Miraklet framkallar handling och gör det som inte behövs ogjort.

Jag öppnar mitt sinne för den Helige Ande och ber Honom tolka det jag inte förstår.”Jag har givit allt jag ser i det här rummet all den mening som det har för mig.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, januari 02, 2020 11:28:56

Vår varseblivning formas av vårt sinne.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.” Mirakelprincip nr 1

Låt Guds lampa tändas i mitt sinne och låt mig se kärlek och frid överallt.Ingenting jag ser i det här rummet betyder någonting.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, januari 01, 2020 10:10:12

Det handlar om att underminera egots tankesystem.

Vi förstår ingenting vi ser.

Jag frågar i stället den Helige Ande vad meningen är.

Jag behöver lära mig att ta bort blockeringarna som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.

Meningen med ACIM är att jag skall få en annorlunda varseblivning av allt och alla i världen.

”Mirakler inträffar naturligt som ett uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.” Mirakelprincip nr 3”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, december 31, 2019 11:28:15

Detta är den sista lektionen för året.

Men det är bara början på vår resa hem till Gud och till alla heliga ögonblick.

”När du endast vill ha kärlek kommer du inte att se något annat.” T12.VII.8:1

Jag vandrar vidare med den Helige Ande som min Vägledare och Jesus Kristus som min kära Vän och Följeslagare.

Än så länge läser jag ACIM och gör lektionerna om igen.

”Under Hans Vägledning kommer du att resa med lätt bagage och färdas med lätt sinne, för Hans blick är för evigt fäst vid resans slut, som är Hans mål.” T13.VII.13:4

Dörren till Gud är öppen.

Ljuset strömmar ut och fyller oss alla ty vi är alla Ett.

Guds Kärlek omsluter oss och skyddar oss.

Gott Nytt År!

”Gör det här året annorlunda genom att göra så att allt blir detsamma. Och låt alla dina relationer göras heliga för dig.” T15.XI.10:11-12”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, december 30, 2019 11:37:16

Den här världen kommer att förändras genom mig.

Jag väljer alltid mellan min egen svaghet och Kristi styrka i mig.

Varje prövning är bara lektioner jag skall lära mig och jag lär mig att jag kan välja igen och se allting på ett annat sätt.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och låter den Helige ande leda mig och visa vägen hem till Gud.

Guds Kärlek omsluter mig och lämnar mig aldrig!« FöregåendeNästa »