Blog Image

Bloggen

”Den här dagen väljer jag att tillbringa i fullkomlig frid.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, september 12, 2020 11:08:33

Våra egon tycks tro att frid är något som kan ges till oss eller tas ifrån oss av något utanför oss.

Men så är det inte!

Jag har makten och kraften att besluta mig för frid.

Så snart något stör mig kan jag välja frid i stället för det som stör mig.

Vårt mål idag är att tillbringa dagen med Gud.

Guds frid är i våra sinnen, där Han har lagt den.

Vi kan finna den, vi kan välja den.

Låt oss acceptera Guds frid som vår egen och ge den till alla och till oss själva.”Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, september 11, 2020 14:11:04

Stillhet. Tystnad. Frid.

Tala till mig Gud! Jag lyssnar och vet att Du berättar sanningen för mig.

Om mina egna tankar stör mig tar jag ett steg tillbaka och ser på dem, och sedan släpper jag dem.

”Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under varje brådskande göromål som du sänds ut på.” T 18.VII.8:3”Mitt Själv är universums härskare.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, september 10, 2020 11:17:37

”Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och bestämmer det mål jag vill uppnå. Och allt som tycks hända mig ber jag om, och får som jag har bett.” T 21.II.2:3-5

Egot försöker få mig att tro att jag inte kan påverka någonting som händer och att skulden till det som sker ligger hos någon annan.

ACIM ber oss att ta 100% ansvar med 0 % skuld!

Det är mitt Själv som styr universum.

Mitt Själv med stort S och som jag delar med alla mina systrar och bröder och med Gud.

Var och en av oss är ansvariga för helheten.”Guds Son är min identitet.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, september 09, 2020 11:08:44

Tänk dig att du ser och känner denna perfekta renhet i ditt Själv!

Be att den uppenbaras för dig!

Glöm bort den falska självbilden som du gjort av dig själv.

Den kan också kallas för det andliga egot.

Dess syfte är att visa upp oskuldens ansikte.

Dess syfte är helt enkelt att lura dig.

Gå inte på egots ”trick”.

Upptäck i stället vem du i sanning är; Guds Son är vad du i sanning är.

”Och i Kristi sanna seende speglas hans skönhet i en form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att falla på knä vid hans fötter.” Lektion 161.9:3

”De är alla detsamma; alla vackra och likvärdiga i sin helighet.” T13.VIII.6:1”Jag behöver ingenting annat än sanningen.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, september 08, 2020 11:21:09

Lycka är ett val jag gör!

Jag tror jag behöver så mycket, en mängd världsliga ting kommer att göra mig lycklig.

Men ack vad jag lurar mig själv.

Det enda jag behöver är sanningen om mig själv, om Gud och om hela universum.

Allting som är verkligt oh varar för evigt.”Låt mig inte se mig själv som begränsad.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, september 07, 2020 10:50:44

Om jag ser mina systrar och bröder som begränsade ser jag mig själv som begränsad.

Hur ser jag egentligen på mina systrar och bröder och på mig själv?

Ser jag det heliga ljuset eller är det begränsat av mörkret jag projicerar?

Jag kan välja att se på ett annat sätt med Kristi ögon.

Jag kan välja att se ljuset, kärleken, mildheten och barmhärtigheten.

Låt detta bli mitt val idag!

”Ingen kan se igenom en mur, men jag kan gå runt den. Var uppmärksam på skärvorna av rädsla i ditt sinne för annars kommer du inte kunna be mig att göra det.” T 4.III.7:4-5”Förlåtelsen gör slut på allt lidande och all förlust.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, september 06, 2020 10:06:31

Att inte förlåta är smärtsamt.

Det gör ont att stänga någon ute från mitt hjärta.

Förlåtelse gör slut på denna smärta.

Låt mig återvända till Gud.

Befria mig från bitterhet.

Låt mig vila i Gud.

Låt mig förlåta allt som bekymrar mig och tycks önska mig ont.

Låt mig vara i Din frid, Fader.”Det som lider är inte del av mig.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, september 05, 2020 11:28:23

Separationen mellan mig och egot måste göras fullständig.

Jag är inte en kropp, jag är fri.

ACIM ber oss att koppla bort egot och kroppen.

Det vi upplever som smärta, lidande och död är bara illusioner.

Det vi upplever som smärta, lidande och död är inte jag.

Jag förnekar inte lidandet, jag förnekar att lidandet är jag.

Jag välkomnar mitt sanna Själv.

Jag välkomnar min kärlek till Gud.

Jag tackar Gud för att jag är så som Han skapade mig.

”Den som erbjuder frid åt alla har funnit ett hem i Himlen som världen inte kan förstöra. För det är tillräckligt stort att rymma världen i frid.” T25.IV.4:9-10”Utan förlåtelse kommer jag fortfarande att vara blind.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, september 04, 2020 11:32:45

Skulden måste erkännas och föras till nuet för att bli helad.

För ett kort ögonblick måste Soningen och skulden ligga på altaret tillsammans.

Om jag vägrar att se min skuld och mitt ego i nuet är jag blind.

Jag försöker skylla på något annat och vägrar se mitt misstag.

Det är ingen ursäkt att säga att jag inte var medveten om vad jag gjorde.

Om jag inte var medveten finns det bara en orsak till det, jag valde att inte vara medveten.

”Ingen kan be någon annan om att bli helad. Men han kan låta sig själv bli helad, och på så sätt erbjuda den andre det som han har tagit emot. Den Helige Ande talar till dig. Han talar inte till någon annan.” T 27.V.1:6-7, 10-11

Om jag ser något annat än fullkomlig oskuld i min broder, gömmer jag skuld i mig själv.

Det finns ingen annan skuld än min egen och när jag ser det, finns där ingen skuld över huvud taget.”Att älska min Fader är att älska Hans Son.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, september 03, 2020 11:28:27

Vi kan inte älska Gud utan att älska våra systrar och bröder som Gud har skapat.

Guds Son är Jesus, alla våra systrar och bröder inklusive oss själva.

Vår relation till Gud är den vi har till varandra och till oss själva.

Vår kärlek till varandra speglar kärleken vi har till Gud.

Låt mig se på det hat jag fortfarande bär i mitt hjärta.

Låt mig inse dess fulla värde och att det finns i mitt sinne, inte utanför.

Jag ber den Helige Ande att hjälpa mig bli av med hatet så att jag kan varsebli världen så som den verkligen är.

”Det finns en plats i dig där det råder fullkomlig frid. Det finns en plats i dig där ingenting är omöjligt. Det finns en lats i dig där Guds styrka bor.” Lektion 47.7:4-6« FöregåendeNästa »