Blog Image

Bloggen

”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

Uncategorised Posted on ons, september 22, 2021 11:34:44

Jag har verkligen missförstått världen.

Jag har projicerat mina misstag på den och attackerar den för allt jag ser.

Den är ju bara ett vittnesbörd om mitt inre sinnestillstånd.

Det är bara mig själv jag behöver förlåta och mina systrar och bröder hjälper mig se det.

När jag är rädd eller arg, låt mig se på vad jag är rädd för eller arg på.

Låt mig se att det finns inom mig och att jag kan överlämna det till den Helige Ande som hjälper mig att omforma det.

Han hjälper mig att se skapelsens skönhet.

Världen runt mig erbjuder så många tillfällen att förlåta mig själv.”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Uncategorised Posted on lör, mars 13, 2021 11:20:35

Att hysa agg är i någon form förknippad med kroppen.

Vi luras av egot att tro att vi är en kropp.

Men vi är inte en kropp.

Vi har en kropp och den är neutral och skall endast användas som kommunikationsmedel.

Kroppen är utanför oss.

Jag har upplevt detta några gånger.

Bland annat i tunnelbanan där jag tittade ner på kroppen som väntade på perongen.

”Detta är en kurs i att öva sinnet. All inlärning innebär uppmärksamhet och studier på någon nivå.” T 1.VII.4:1-2”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Uncategorised Posted on sön, december 27, 2020 11:51:45

Jag vänder mig i tystnad till min Gud.

Jag överlämnar mig i Dina Händer och vet att Du leder mig vart jag än går.

Jag är här för att komma ihåg Dig genom att förlåta och älska mina systrar och bröder.”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

Uncategorised Posted on tis, december 01, 2020 11:31:27

Jag ser alltid det jag väljer att se.

Valet är mitt till 100%.

Glöm aldrig att det jag ser hos min broder är en spegelbild av mig själv.

Jag väljer att se mina medmänniskor som syndfria eftersom jag vill se min egen.

Förlåtelse är ett val.

Det jag ser är vad jag vill se eftersom det speglar vad jag vill skall vara sant.

”När du endast vill ha kärlek kommer du inte att se någonting annat.” T12.VII.8:1”Låt mig glömma min broders förgångna idag.”

Uncategorised Posted on tor, oktober 15, 2020 11:37:29

När jag beslutar mig för Gud är det ett beslut jag delar med alla mina medmänniskor.

Det är omöjligt att komma till Gud ensam.

För att jag skall se min egen helighet och fullkomlighet måste jag se den i mina medmänniskor.

Vi är all skapade av Gud.

Om jag ser det förgångna i min medmänniska så ser jag det i mig själv.

Jag har makten att ändra mitt sinne och mitt sätt att se på allting.

Mina systrar och bröder är mina räddare.

Räddare från det förgångna genom att jag förlåter dem, glömmer det förgångna och påminner mig om sanningen om oss.

Vi är alla helga och fullkomliga.”Låt mig inte binda Din Son vid lagar som jag stiftat.”

Uncategorised Posted on sön, oktober 04, 2020 11:37:41

När ”Din Son” används syftar den på oss alla inklusive mig själv.

Allt jag gör och tänker om mina medmänniskor gör och tänker jag om mig själv.

Mirakelarbetarens funktion är att se Guds Son i alla våra medmänniskor.

Att se att alla är så som Gud skapade oss.

Ingenting som händer med kroppen kan ändra på detta.

Vi lyder alla under kärlekens lag.

När vi tror att någon är bortom all hjälp och allt hopp binder vi personen vid lagar som vi har stiftat.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.” Mirakelprincip nr 1.”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

Uncategorised Posted on fre, oktober 02, 2020 11:31:09

Jag förenar mig med Jesus Kristus när jag lyssnar till Guds Röst.

Rösten säger att ”Guds Son är oskyldig” och vi delar detta budskap.

Jag tar med mig detta budskap när jag möter mina systrar och bröder.

Jag lyssnar till Guds helande Röst och glömmer inte att helande av Guds Son är vad världen är till för.

Vår säkerhet och vårt budskap är inte något som finns hos oss.

Den kommer från att lyssna till Guds Röst varje ögonblick.

Vi vet inte vägen till Himlen men vi vandrar tillsammans med Jesus, Kristus som vet.”Den här dagen tillhör Kärleken. Låt mig vara utan fruktan.”

Uncategorised Posted on tor, oktober 01, 2020 11:39:12

Jag ger den här dagen till Kärleken!

Kärleken är alltid närvarande. Precis som solen.

Ibland döljs den av moln och mörker.

Det är bara en avsaknad av ljus.

Jag väljer att avlägsna det som stör.

Om jag ger denna dag till Kärleken försvinner rädslan.

Jag lär mig att endast acceptera kärleksfulla tankar hos andra och se allt annat som ett rop på hjälp.

Rädsla är ett rop på Kärlek.

”Rädsla och kärlek är de enda känslor du är i stånd till.” T 12.I.9:5”Gud, som är Kärlek, är också lycka.”

Uncategorised Posted on mån, april 13, 2020 10:50:53

Vi är alla omgivna av Guds omfamning.

Hans kärlek lyser över oss alla utan gräns.

Att veta det är lycka!

Jag ger med glädje upp allting som står i vägen för att jag skall komma ihåg Gud.

Det är lycka jag söker idag.

Jag kan inte misslyckas, eftersom jag söker sanningen.”Jag har rätt till mirakler.”

Uncategorised Posted on ons, mars 18, 2020 10:41:11

Mirakler är tankar.

De är plötsliga skiften bort från den kroppsliga nivån in i det osynliga.

Du inser ditt eget och din nästas värde samtidigt.

Ett mirakel är en rättelse som jag fört in i det felaktiga tänkandet.

Mirakel är ett uttryck för kärlek, men de har kanske inte alltid några synliga verkningar.

Vi har rätt till mirakler p g a att vi alla är så som Gud skapade oss.

Guds gåva till oss är mirakler.

Vår Etthet med Gud gör att vi kan erbjuda våra systrar och bröder mirakler.Nästa »