Blog Image

Bloggen

”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, december 01, 2021 11:24:07

Om jag beslutar mig för att se syndfrihet så är det vad jag ser.

Jag ser det jag tror finns där, och jag tror att det finns där eftersom jag vill att det skall finnas där.

”När du endast vill ha kärlek kommer du inte att se någonting annat.” T 12.VII.8:2

Att se varandra som syndfria och oskyldiga behåller minnet av Gud.

Vi finner vägen hem till Gud genom våra systrar och bröder.”Idag gör jag anspråk på de gåvor som förlåtelsen ger.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, november 30, 2021 11:10:52

Jag skall inte förlora mer tid på påstådda gåvor som egot vill ge mig.

Ingenting i den här världen varar.

Jag vill ha Guds frid.

Frid kommer genom förlåtelse.

Jag skall inte döma.

Varken mina medmänniskor eller mig själv.

Varje möte är ett heligt möte.

Låt mig välja frid.”Förlåtelsen gör slut på drömmen om konflikt här.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, november 29, 2021 11:02:54

Jag kan gömma huvudet i sanden.

Jag kan undvika mitt ego genom att gå min väg.

Eller lägga problemen åt sidan och förneka dem.

Men jag måste se konflikten sådan som den är.

Helt enkelt ta fullt ansvar för mina tankar och låta sanningen få egotankarna att försvinna.

Det är förlåtelsen som lyser på konflikt och tvivel och får dem att försvinna.

Vägen hem till Gud ligger öppen för mig och jag vandrar den tillsammans med mina medmänniskor.”Rädslan binder världen, förlåtelsen gör den fri.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, november 28, 2021 13:34:46

När jag är fångad i min rädsla och skuld är jag oförmögen att göra någonting.

Jag har glömt min styrka och vem jag är och jag känner mig svag.

Jag tar kommandot över min rädsla och skuld och ser att jag har själv gjort denna illusion.

Jag vaknar upp i min verkliga styrka och väljer förlåtelse och kärlek.

Jag väljer att se världen på ett annat sätt med förlåtande ögon.

Jag befriar världen!

”När jag har förlåtit mig själv och kommit ihåg Vem jag är, kommer jag att välsigna allt och alla jag ser.” Lektion52.2:5”Jag skall inte skada mig själv igen idag.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, november 26, 2021 11:29:06

När jag tror att jag är någon annan än den Gud skapade så skadar jag mig själv.

Varje gång jag ser synd eller svaghet i en medmänniska – kommer jag ihåg att det är en reflektion av mina egna tankar om mig själv.

Detta är bara en illusion!

Jag väljer bort den och ser i stället på mina medmänniskor med kärlek.”Jag har redan valt det som Du vill.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, november 25, 2021 16:41:33

När gjorde vi detta val?

I samma ögonblick som vi skapades!

Gud skapade oss genom att utöka Sin Vilja.

Ettheten med Gud och Hans skapelse är obruten och evig och det är det vi firar idag!

”Ingenting i hela universum är förlorat för dig.” T24.VI.3:1”Jag väljer andra plats för att vinna första.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, november 24, 2021 11:36:18

Jag kan inte göra någonting av mig själv.

Jag lär mig att lyssna till Rösten som talar för Gud och följa den.

Jag är en del av Gud och Hans skapelse.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1”Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, november 23, 2021 13:36:27

Dagens lektion ber oss att testa Guds löfte att Han skall svara när jag ropar.

Min förtröstan på A Course in Mirakel ökar med åren och jag vet att vad kursen säger är sant.

Jag är medveten om att jag behöver fortsätta att träna och lära mig att se allting på ett annat sätt.”Jag är för evigt Guds Verkan.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, november 22, 2021 11:20:03

Gud är Orsaken och jag är Verkan.

Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.

Orsaken, Gud, bestämmer vad jag är.

Jag kan inte förändra vem jag är.

Jag är såsom Gud skapade mig.

Fri vilja innebär inte att vi kan fastställa läroplanen.

Det innebär bara att vi kan välja när vi skall lära oss den.

”Om du väljer att se en värld utan någon fiende i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VII.9:4”Allt som jag tror att jag ser återspeglar mina föreställningar.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, november 21, 2021 10:41:01

Låt mig se återspeglingarna av Dina Tankar, Fader!

Det jag ser speglar en process i mitt sinne, vilken startas av min idé om vad jag vill ha.

Allt jag ser är en projektion.

Jag har givit allt jag ser den mening som det har för mig.

Vi ser det vi väljer att se.

Om vi väljer dömande ser vi en dömd värld.

Om vi väljer förlåtelse ser vi en vänlig värld.

Jag fokuserar därför på att förändra mitt sinne och mina tankar.

Hjälp mig att se att jag bara vill ha sanningen, friden och kärleken.Nästa »