Blog Image

Bloggen

”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.” Lektion 182

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, juli 01, 2022 15:04:15

Jag passerar förbi mina försvar och söker Kristusbarnet i mig.

För en kort stund upplever jag oskulden i mig.

Låt mig få vila i min Faders hus tillsammans med Honom.

I perfekt stillhet, tystnad och frid. Helt utan ord.”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.” Lektion 181

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, juni 30, 2022 11:22:59

Jag lär mig att se bortom alla egon och se syndfriheten, tilliten, friden och oskulden.

Jag söker det som är rätt.

Jag glömmer det förflutna och framtiden och söker oskulden.

Jag söker det heliga barnet som förtjänar Guds Kärlek.”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också. Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad. Det finns ingen grymhet i Gud och ingen i mig.” Lektion 180

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, juni 29, 2022 11:47:00

Jag repeterar dessa ord om och om igen.

Deras syfte är att jag skall komma ihåg vem jag är och dela det med världen.

Jag skall påminna ina systrar och bröder om sitt sanna Själv.

Under dessa heliga ögonblick kommer vi ihåg vårt sanna Själv som står i ständig förbindelse med Gud, vår Fader.”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också. Det finns ett enda liv och det delar jag med Gud. Din nåd har givits mig. Jag gör anspråk på den nu.” Lektion 179

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, juni 28, 2022 11:44:31

Du som söker ljuset håller endast för ögonen.

Ljuset är i dem nu.

Upplysning är endast ett igenkännande inte någon förändring alls.”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också. Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke. Jag har anförtrotts Guds gåvor.” Lektion 178

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, juni 27, 2022 11:55:18

”Det finns en slags upplevelse som är så annorlunda allt som egot kan erbjuda, att du aldrig kommer att vilja dölja eller gömma undan den igen.” T 4.III.5:1

Jag upplever dessa stunder i tystnad och frid i kontakt med Gud.

Jag är så tacksam för dessa heliga ögonblick när jag får kontakt med den verkliga världen.”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också. Det finns ingen död. Guds Son är fri. Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.” Lektion 177

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, juni 26, 2022 13:32:46

Jag överlämnar alla mina tvivel, all min oro och all smärta i Guds Händer.

Låt mig komma ihåg att jag är ett med Honom som är min Källa.

Jag är Kärlek precis som Gud är Kärlek.

Jag är en förlängning av Hans Vara.

Om jag bara kommer ihåg detta är jag fri!”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också. Ge mig din välsignelse helige Guds Son. Jag är som Gud skapade mig.” Lektion 176

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, juni 25, 2022 14:31:04

Vi uppmanas till att utveckla en relation med Kristus och den Helige Ande.

”Helande kommer inte från någon annan. Du måste acceptera vägledning inifrån. Vägledningen måste vara det du vill ha, för annars kommer den att vara meningslös för dig. Det är därför som helandet är ett samarbete. Jag kan tala om för dig vad du skall göra, men du måste samarbeta genom att tro att jag vet vad du bör göra.” T 8.IV.4:5-9”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också. Jag ger de mirakler jag har tagit emot. Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.” Lektion 175

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, juni 25, 2022 11:17:16

Kristi Återkomst är den tidpunkt då alla sinnen lämnas i Kristi händer för att lämnas tillbaka till anden i den sanna skapelsens och Guds Viljas Namn.

Varje gång jag vänder mig till ljuset inom mig och söker Kristus föds Han på nytt.

Detta är ett heligt ögonblick och när jag ger de mirakler jag har tagit emot är jag hemma.”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också. Jag vill gå in i Hans närvaro nu. Idag lär jag mig att ge Som jag tar emot.” Lektion 174

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, juni 25, 2022 11:08:46

Låt mig bli medveten om att Jesus Kristus går bredvid mig och leder mig hem.

Han hjälper mig med min osäkerhet och mina felaktiga tankar.

Jag får ta emot Hans gåvor och lär mig att ge dem vidare.”Gu är endast Kärlek och därför är jag det också. Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen. Jag går med Gud i fullkomlig helighet.” Lektion 173

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, juni 22, 2022 11:31:25

Jag är på en resa för att finna mitt Själv.

Mitt Själv som är förenat med Gud i fullkomlig frid.

”Men du kommer att välja i oräkneliga situationer, och över en tid som inte tycks ha något slut, tills sanningen är ditt beslut.” T 24.VI.7:2Nästa »