Blog Image

Bloggen

”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, september 22, 2020 11:34:42

Jag behöver titta på mina rädslor och inse att de alla finns i mitt sinne.

Inte i världen utanför mig. Ty det finns ingen värld utanför mig.

Jag måste sluta upp med att skylla på andra och ta ansvar för mina egna känslor.

Hjälp mig att komma ihåg att mina tankar och Guds tankar är desamma.

Jag ser ingen synd i världen eftersom jag ser ingen synd i mig själv.

”Bara i någon annan kan du förlåta dig själv, för du har gjort honom skyldig till dina synder, och i honom måste du finna din oskuld. Vem förutom den syndige behöver förlåtelse? Och tro aldrig någonsin att du kan se synd i någon annan än i dig själv.” Bönens sång 2.I.4:6-8”Jag är omsluten av Guds Kärlek.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, september 21, 2020 11:04:54

Bönen i dagens lektion är så befriande och trygg att läsa.

Jag har skrivit in den i ”Anteckningar” i min telefon så att jag kan läsa den när som helst.

Kärleken finns över allt.

Kärleken finns i luften.

Låt den välsigna hela världen genom oss.

”För om Kärlek är att dela med andra, hur kan du då finns den annat än genom den själv.” T 12.VIII.1:5”Mitt heliga sanna seende ser alla ting som rena.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, september 20, 2020 10:38:55

Jag måste ta ett medvetet beslut att se allting så som Gud skapade det.

Utan synd, oskyldigt och rent.

Det är ju raka motsatsen till hur jag lärt mig att agera.

Jag har lärt mig att värdera, döma och se alla som individuella kroppar.

Sakta men säkert skall jag se renheten i allting.

Jag måste dock träna, vilja och fatta ett medvetet beslut.”Låt mig inte varsebli några olikheter idag.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, september 19, 2020 09:54:55

För att varsebli att vi alla är lika måste vi släppa identifikationen med kroppen hos oss själva och alla andra.

Kroppen är ett stängsel som etablerar olikheter.

Vi delar ett liv, livet med Gud.

Vi är inte en kropp.

Kroppen kan dock användas som ett medel att hela separationen i våra sinnen.

Vi använder illusionen för att låta illusionen försvinna.

Alla jag ser på är del av mig och tillsammans är vi en del av Gud som är vår Källa.

Vi lär oss att se bortom alla former av kroppar vi har lärt oss och vi ser likheten.

Det för med sig frid och kärlek.”Gud är min tillflykt och trygghet.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, september 18, 2020 11:36:59

Jag identifierar mig med Kristus!

Jag låter Hans ögon, öron och händer vara mina.

Jag identifierar mig inte med kroppen eller med egot

Jag är säker och trygg i Gud

Jag slutar upp med att försvara mitt falska själv och kommer ihåg mitt sanna, enda Själv som finns i Gud.”Låt mig minnas att Gud skapade mig.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, september 17, 2020 11:28:54

Det finns inte så mycket att fundera över.

Jag är inte definierad av min uppväxt eller av det förflutna.

Jag är definierad av Gud och vi är alla Hans perfekta Son.

När vi kommit ihåg Gud och att Gud är vår Källa och häri finns vår Identitet, så försvinner all vår tveksamhet ty vi är som Gud skapade oss.

”När du väl accepterar Hans plan som den enda funktion du vill fylla, kommer det inte att finnas något annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver anstränga dig. Han kommer att gå före dig och jämna vägen för dig, och inte lämna några stenar som du kan snubbla över, och inte några hinder som blockerar din väg. Ingenting som du behöver kommer att förvägras dig. Det finns inte en skenbar svårighet som inte kommer att lösas upp innan du når fram till den Du behöver inte fundera på någonting, och inte bry dig om någonting annat än det enda syfte som du vill uppnå.” T 20.IV.8:4-8”Låt mig minnas att det inte finns någon synd.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, september 16, 2020 11:17:02

När Jesus säger att det inte finns någon synd säger han att våra tankar och idéer är felaktiga.

Ingenting vi har gjort kan ändra den vi i sanning är.

Synd gör oss rädda för kärleken.

Det är vansinne att vara rädd för kärleken.

Synd är vansinne.

Att komma ihåg att det inte finns någon synd är att acceptera oskulden i alla och i oss själva.

”Förnuftet ser en helig relation för vad den är; ett gemensamt sinnestillstånd där båda med glädje lämnar över misstagen för att få dem rättade, så att båda lyckligt kan bli helade som en.” T 22.III.9:7”Låt mig minnas att mitt mål är Gud.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, september 15, 2020 10:21:52

Allting handlar om att komma ihåg

  • att jag är ett med Gud
  • vad mitt syfte är
  • att mitt mål är Gud
  • att det inte finns någon synd
  • att Gud skapade mig

Gud finns i mitt minne.

Jag behöver bara ge upp alla galna tankar som motsätter sig minnet av Gud.

När de har försvunnit kommer minnet av Gud att flöda i mitt sinne.”Låt mig minnas vad mitt syfte är.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, september 14, 2020 11:24:54

”Jag är världens ljus. Detta är min enda funktion. Det är därför jag är här.” Lektion 61.5:3-5

”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.” Lektion 62

Så ofta jag glömmer mitt syfte, mitt mål.

Jag fastnar i världsliga ting där jag blir irriterad på det mesta.

Jag känner hur jag delas i två delar och hur jag ofta följer egots röst fastän jag inte vill.

Tack för att jag har funnit ACIM som sakta men säkert lär mig att komma ihåg vem jag är och vad mitt syfte är.

Jag lär mig att endast lyssna till Guds Röst och följa den.

Guds Vilja är att jag skall förlåta och se Kristus i allt och alla.”Gud är det enda mål jag har idag.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, september 13, 2020 11:51:25

Vägen till Gud går genom förlåtelse här på jorden.

Det är medlet att nå målet och det finns ingen annan väg.

Om vi accepterar målet måste vi också acceptera medlet att nå målet.

Frälsning är målet. Sant seende är medlet.

Ingen som älskar kan döma.

De svårigheter jag kan ha att förlåta kommer bara från min ovilja att nå målet.

Jag skyller på medlet i stället för att se att det är jag som är orsaken till problemet.

Låt mig se på ett annat sätt.

Låt mig vilar Gud.Nästa »