Blog Image

Bloggen

”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, januari 18, 2020 09:19:52

Mina tankar har alltid effekt.

Hur jag ser saker och ting påverkar andra.

Om jag ändrar mitt seende och väljer att se en kärleksfull värld så får det oftast en mirakulös påverkan på människorna omkring mig.

Jag har provat det många gånger och det fungerar.

Så viktiga mina tankar är!

Så viktigt att öppna mitt sinne för kärleken.

Så viktigt att alltid tänka på hur jag ser allting!

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Princip nr 45

Det jag gör kommer från mina tankar.

Jag ställer mitt sinne under Kristus vägledning.”Jag ser inga neutrala ting.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, januari 17, 2020 10:42:00

Tanken kommer först!

Min varseblivning orsakas av vad jag tänker.

Även om mattan jag ser är blå är det mina tankar som färgar den.

Tanken är orsaken och världen effekten.

Jag är ansvarig för det jag tänker.

När jag är rädd har jag tänkt felaktiga och galna tankar och glömt att be den Helige Ande om vägledning.

Det finns inga overksamma tankar.

Jag ber den Helige Ande leda mig i allt jag tänker och gör.

Jag ber den Helige Ande hjälp mig rätta mitt sinne.”Jag har inga neutrala tankar.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, januari 16, 2020 11:29:21

Vilken effekt mina tankar har!

De producerar antingen rädsla eller kärlek!

Allting jag ser är ett resultat av mina tankar.

Jag tränar mitt sinne i att tänka rätt – kärleksfulla och fridfulla tankar.

Jag vaktar mitt sinne så att inte rädda och destruktiva tankar slipper in.

Varje tanke jag tänker bidrar till sanning eller illusion.

Till kärlek eller rädsla.

Stort!

  • ”Jag är här endast för att vara sant hjälpsam.
  • Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mig.
  • Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig.
  • Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.
  • Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.”
  • T 1.V.18:2-6


”Mina tankar är bilder jag har gott.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, januari 15, 2020 11:46:46

Mina tankar uppträder som yttre bilder, som yttre former.

Jag ser dem med kroppens ögon.

Det jag ser med kroppens ögon är misstag som ersätter sanningen.

Jag lär mig att se bortom den kroppsliga nivån.

Det finns något bortom det fysiska som sanningen visar oss.

Jag ser små ljuskanter runt allting och de symboliserar sann varseblivning.”Gud skapad inte en meningslös värld.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, januari 14, 2020 11:30:50

Vi hittad på den!

Vi äransvariga för den värld vi ser.

Det kan vara mycket smärtsamt att ta till sig.

Men det är sant.

Vi företar oss en resa,

Vi är inte ensamma, den Helige Ande finns med oss.

Målet är fullkomligt säkert och fridfullt, hemma hos Gud.

Resan går ofta genom rädslan till kärleken.

Vi måste våga möta rädslan för att bli av med den.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åkt sidan, uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4”En meningslös värld framkallar rädsla.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, januari 13, 2020 11:15:12

Ingenting som är meningslöst existerar!

Vi tror att vi upplever saker utan mening och skyndar oss att ge dem en mening.

Vi ser inte att Gud har gett allt som existerar en mening.

Om vårt ego inte så snabbt ser sin mening i världen så skulle vi se att meningen är kärlekoch skönhet.

Detta är sant i vilken situation världen än befinner sig i.

”Vilket budskap din broder ger dig bestämmer du själv. Vad säger han till dig? Vad vill du att han skall säga? Det du anser om honom bestämmer vilket budskap du får. Kom ihåg att den Helige Ande är i honom, och Hans Röst talar till dig genom honom. Vad kan en så helig broder säga dig förutom sanningen? Men lyssnar du till den? Din broder kanske inte vet vem han är, men det finns ett ljus i hans sinne som verkligen vet. Detta ljus kan lysa in i ditt sinne och ge sanning åt hans ord, och göra det möjligt för dig att höra dem. Hans ord är den Helige Andes svar till dig. Är din tro på honom tillräckligt stark för att du skall kunna höra? T 9.II.5:1-4”Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, januari 12, 2020 10:58:34

Jag ser en värld där jag har ”skrivit” mina meningslösa tankar.

Jag ser en värld där jag tolkar och dömer allting.

Jag raderar allt jag har ”skrivit” och ser att bladet är tomt och skinande rent.

Det finns ett annat sätt att se allting på.

Jag låter Guds Ord fylla bladet och lysa upp mitt sinne.

”När din frid hotas eller störs på något sätt, såg då till dig själv:

Jag vet inte vad någonting, inklusive detta innebär, och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det. Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus som vägleder mig nu. Genom denna vägran att försöka lära dig själv det du inte vet, kommer den Vägledare som Gud har givit dig att tala till dig. Han kommer att inta Sin rättmätiga plats i din medvetenhet i samma ögonblick som du överger den och erbjuder Honom den.” T 14.XI.6:6-11”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, januari 11, 2020 11:54:48

Jag lär mig att vända på orsak och verkan.

Jag har trott och tror ibland fortfarande att det är världen som är orsak till min varseblivning.

Men så är det inte!

Det är mina tankar, mitt inre, som är en projektion på världen.

”Försök därför inte att förändra världen, utan välj att ändra ditt sätt att se på världen.” T 21. In.1:7

Sinnet är orsaken och världen är verkan.

Jag är ansvarig för det jag ser och jag kan välja att ändra mitt eget sinne.

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Mirakelprincip nr 36”Mina tankar betyder ingenting.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, januari 10, 2020 11:46:30

Mina verkliga tankar, vilka är de?

Alla tankar jag är medveten om är inte mina verkliga tankar.

  • de är meningslösa
  • de är utanför snarare än inom
  • de rör det förgångna, inte nuet

Mitt sinne är helt enkelt tomt.

Jag måste inse det för att komma vidare.

Jag bevittnar mina tankar. En efter en. De passerar revy och jag låter dem försvinna.

De är ju meningslösa så jag behöver inte reagera på dem.

Bara låta dem passera som i ett långt tåg med sina vagnar.

”Lär endast ut kärlek, för det är det du är.” T 6.I.13:2

Jag lär mg att acceptera Soningen för mig själv och för mina systrar och bröder.

Jag låter mig ledas av den Helige Ande och av Jesus Kristus.

”Miraklet är ett uttryck för en inre medvetenhet om Kristus, och accepterandet av Hans Soning.” Mirakelprincip nr 44”Jag ser ingenting som det är nu.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, januari 09, 2020 11:15:49

Jag behöver verkligen ta till mig dessa ord!

För att ta bort den tjocka film av reaktioner på det förflutna som jag projicerar på allting.

Jag vill nollställa mitt sinne och se allting så som det är nu och då upptäcker jag att jag förstår ingenting.

Och det är OK.

Meningen med dessa lektioner är att jag skall förstå och tro på att jag inte förstår någonting.

”Det ojämförligt största antalet ges ett långsamt utvecklande övningsprogram, i vilket så många tidigare misstag som möjligt blir rättade. I synnerhet relationer måste varseblivnas på rätt sätt, och alla mörka hörnstenar av oförsonlighet tas bort.” M 9.1:7-8

Jag ägnar ett par timmar varje dag åt min följeslagare – ACIM.

Jag somnar alltid med dagens lektion i mitt sinne.

”Mirakler är del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som, när den är fullständig, är Soningen. Soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner.” Princip nr 25

Soning – Atonement är rättelse av övertygelsen att synd och skuld är verkliga.Nästa »