Blog Image

Bloggen

”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud. Ingen kan misslyckas som försöker nå sanningen. Jag löser världen från allt som jag trodde den var.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, maj 26, 2020 11:24:02

Mina självbedrägerier kan inte ersätta sanningen.

Sanningen är att mitt sinne innehåller endast det jag tänker med Gud.

Sanningen är här, precis nu, i mitt sinne, där den alltid har funnits och för alltid finns.

Jag behöver verkligen dessa stunder med Gud varje dag.

Jag löser världen från alla mina dömande och tolkningar.

Jag tömmer mig och låter mig fyllas med Guds Ord och känner att Han vill att jag skall dela dem med dig.

Gud välsigne dig.”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud. Brotom den här världen finns en värld jag vill ha. Det är omöjligt att se två världar.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, maj 25, 2020 11:06:36

Förlåtelse är nyckeln till lycka och brist på förlåtelse hindrar oss från att bli medvetna om att våra sinnen endast innehåller det vi tänker med Gud.

Oförlåtelse visar mig en galen värld full av skuld och smärta.

Men jag vill ha en annan värld, en verklig och sann värld, där förlåtelsen och acceptansen ses som dess enda syfte.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1

Inom oss finns en kärlek som omsluter alla och allting.

Detta är Sinnet vi delar med Gud.

Men där finns också ett litet skräckfyllt barn som behöver kärlek och omtanke.

Låt oss ta vårt lilla rädda barn i famnen och förlåta det.

”De som erbjuder frid åt alla har funnit ett hem i Himlen som världen inte kan förstå. För det är tillräckligt stort att rymma världen i sin frid.” T.25.IV.4:9-10”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud. Det finns ingen annan kärlek än Guds. Den värld jag ser innehåller ingenting jag vill ha.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, maj 24, 2020 10:47:56

Inom mig finns en plats där Gud har lagt sina gåvor.

I stillhet och i tacksamhet och i glädje fyller jag mig med Guds Kärlek och upptäcker att jag ser Guds Kärlek i alla och allting.

Guds Kärlek finns i oss alla och det är vår enda funktion och vår lycka att dela den med varandra.”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud. I stillhet tar jag emot Guds Ord idag. Allt jag ger ges till mig själv.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, maj 23, 2020 12:36:09

Guds tanke – det är denna tanke som skapade oss och gjorde oss till medskapare med Gud Själv.

Våra sinnen är som Hans, skapar som Han genom att vi sträcker ut Hans tanke till alla våra systrar och bröder.

Gud skapade oss och vi utökar Hans Tanke genom att ge den till våra systrar och bröder.

Vi tar emot Guds Ord och ger det vidare.

Kärleken skapade oss, vi är kärlek, vi älskar och älskas.

”Att skapa är att älska. Kärleken utsträcker sig utåt helt enkelt därför att den inte kan hållas tillbaka.” T7.I.3:3-4”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud. Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig. Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, maj 22, 2020 10:58:08

Att mitt sinne endast innehåller det som jag tänker med Gud är ett faktum. Det representerar sanningen om Vad vi är och Vad vår Fader är.

När vi tänker utan Gud tänker vi inte alls.

Vårt sinne är blankt, sanningen är blockerad.

Att inse detta är första steget mot sant seende.

”Var bara stilla. Du kommer inte att behöva någon annan regel än denna för att låta dagens övning lyfta dig över världens tänkande, och frigöra ditt sanna seende från kroppens ögon. Var bara stilla och lyssna.” Lektion 125.9:1-3”Mitt sinne innehåller endast det jag tänker med Gud. Förlåtelse är nyckeln till lycka. Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, maj 21, 2020 11:38:30

Förlåtelse inkluderar igenkännandet av att det är vi själva som lagt alla förväntningar på världen.

Ingenting i den här världen kan göra oss lyckliga eller tillfredsställa oss.

Jag förlåter världen för det jag trodde den var.

Jag släpper det förgångna och lever i Nuet och ser på det utan fördömande.

Vi föds alla på nytt i Nuet och är alla fullkomliga och skapade av Gud.”Endast frälsningen kan sägas hela.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, maj 20, 2020 11:41:53

Jag lägger mina störande tankar åt sidan, de betyder i alla fall ingenting.

”Kroppen behöver inget helande. Men sinnet som tror att det är en kropp är verkligen sjukt.” T 25.In.3:1-2

Trots att jag studerat A Course in Mirakel i många år så tar jag ”magic” i form av några små tabletter för mina kroppsliga symptom.

Jesus säger att det är ok, men det fungerar inte, det får bara symptomen att försvinna.

”Kroppsliga behandlingar är former av ”besvärjelser”, men om du är rädd för att använda sinnet till att hela, bör du inte försöka göra etta.” T 2.V.2:2

Jag ber den Helige Ande att tala till mig.

Jag ber Honom att hela mitt sinne.

Jag lyssnar, jag känner hur Hans frälsning omsluter mig. Hur Han skyddar mig och ger mig frid.”Jag skall acceptera Soningen för egen del.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, maj 19, 2020 11:44:13

Låt mig komma ihåg vem jag är och vem du är.

Låt mig glädjas i mitt hjärta över vetskapen om att vi alla är så som Gud skapade oss.

Låt mig vara en förlängning av Guds Kärlek på jorden.

”Soningen gör dig int helig. Du skapades helig. Den för endast det som inte är heligt till heligheten; eller det du gjorde till det du är. Att föra illusionen till sanningen, eller egot till Gud, är den Helige Andes enda funktion.” T.14.IX.1:1-4”Himlen är det jag måste välja.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, maj 18, 2020 11:33:02

Låt mig se att Himlen är det enda jag vill ha.

Djupt inom mig menar jag dessa ord.

Valet står mellan sanningen och det som existerar – och skenbilder av sanningen.

Men det är ju inget val.

Det är bara i denna världen, som är en illusion, som jag kan välja. Det är bara i denna världen som det finns motsatser.

Skapelsen känner inga motsatser, vi är alla att, skapade av Gud.

Detta är sanningen, verkligheten.

I drömmen, tiden, i dualiteten måste vi göra ett val mellan illusion och verklighet.

Tiden existerar endast för detta val.

Vi ombeds välja Himlen i stället för helvetet.”När jag helas, helas jag inte ensam.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, maj 17, 2020 12:12:03

Att låta mg helas och hela är min funktion på jorden.

Att hela är att dela! Vi gör det tillsammans.

Jag låter mitt sinne bli helat och låter helandet få flyta genom mitt sinne till andra sinnen runt hela världen.

Jag delar helande tankar, kärleksfulla tankar med mina människor.

”Sträck ut din hand mot alla dina bröder, och rör vid dem med Kristi beröring.” T13.VI.8:2Nästa »