Låt mig se att Guds Röst är en del av mig och att den alltid finns i mig och leder mig hem till Gud.