Vi är alla Guds Son, förenade i Jesus, Kristus.

Som Guds Son har vi all makt.

Vi är här för att hela, för att välsigna och älska.