Jag har en plats att fylla.

Jag går dit Du, min Fader, vill att jag skall gå.