Jag lägger framtiden i Guds Händer.

Jag litar på att Gud kommer att leda mig i allting.