Att hela är följaktligen att rätta varseblivningen i din broder och i dig själv genom att dela den Helige Ande med honom.

Det finns ingen plats för rädsla i oss ty vi har välkomnat kärleken i våra hjärtan.