I var och en ser jag bara återspeglingen av det som jag väljer att han skall vara för mig.

Jag har en tendens att vilja ha kontroll över allting och tycker att problemen oftast ligger utanför mig.

Jag tränar på att vara stilla och se inåt.

Jag ser att Guds Vilja är min vilja.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och följer den.