Jag känner en djup frid när jag upptäcker att ingenting från det förflutna eller framtiden kan beröra mig eller nå mig.

Detta ögonblick är det enda som finns.

Bara kärleken finns och den är överallt.