Låt mig söka denna klarhet!

Låt mig öppna mig för det helga ögonblicket och låt mig komma ihåg det som finns bland molnen som tycks förmörka mitt sinne finns egentligen inte.

Låt mig vara glad och tacksam över att världen bara varar ett ögonblick.

Låt mig gå bortom detta lilla ögonblick till evigheten.