Jag väljer i förväg att se oskuld i min nästa.

Jag väljer att se Kristi ansikte.

”Kristus i dig bor inte i en kropp. Ändå är Han i dig. Och därför måste det vara så att du inte är i en kropp. Det som är inom dig kan inte vara utanför. Och det är förvisso så att du inte kan vara åtskild från det som är i ditt livs själva mittpunkt.” T 25.In.1:1-5

Jag förlåter för att få förlåtelse.

Att ge och att få är detsamma.

Förlåtelse är ett val.

Jag väljer att se en oskyldig värld.