Hjälp mig att se med ett heligt sant seende.

Hjälp mig Helige Ande att bara lyssna till Guds Röst och följa den.

Jag är inte en kropp, jag är fri, jag är som Gud skapade mig.