Låt oss förena oss i vår Faders Kärlek.

Det är räddningen för världen!