Jag är inte en kropp.

Jag har en kropp och dess syfte är att älska och älskas och gå med mig till Gud.