Vi är alla lika varandra, skapade av Gud.

Jag gläds när jag ser på mina systrar och bröder och på Guds vackra natur.

Låt mig alltid minnas min sanna Identitet!