Gud finns djupt inom mig och har alltid funnits där.

Jag behöver bara inse det.

Fader, Du leder mig på den rätta vägen.