Låt mig komma ihåg att jag inte har någon annan vilja än Din, Fader.

Mitt syfte är att göra det Du vill att jag skall göra.

Jag lyssnar till Din Röst och följer Den.