Jag når mitt mål genom förlåtelse.

Jag väljer att bara lyssna till Guds Röst.