Mitt enda syfte är att i stillhet nå Guds Närvaro som finns i mitt sinne, och föra ut den till världen.

”Och detta ger du idag: Se ingen som en kropp. Hälsa honom som den Guds Son han är, och erkänn att han är ett med dig i helighet.” lektion 158.8:3-4