Jag lyser upp världen, jag lyser upp mitt sinne och alla de sinnen som Gud skapade som ett med mig.

Jag frågar mig? – Vem går med mig?

Jag svarar: – Jag går med Gud i fullkomlig helighet.

Dessa ord är ord vi har fått av Gud.

Vi tackar Gud för dessa ord och för att Han går med oss överallt.

Jag ber Honom leda mig.