Varje tanke jag har ger jag till den Helige Ande och låter Honom tolka den åt mig.

Han skalar av alla egotankar och lämnar tillbaka dem i renad och kärleksfull och fridfull form.

ACIM ber oss att låta den Helige Ande vara Domaren över vem vi är och hur vi ser på oss själva och Han kommer att visa oss att vi är Guds skapelser.

När vi ger den Helige Ande våra tankar, ger Han dem tillbaka som mirakel.