Jag tillåter Gud att befria mig från all skuld.

Jag släpper allt dömande av mig själv.

Jag är inte mitt ego.

Jag kan se på mitt ego utan dömande och inser att det bara är ett galet misstag som kan rättas.

”Den Helige Ande vet att all frälsning är att undkomma skuld.” T 14.III.13:4