Kommunicera med Gud – det är vad jag vill!

Jag får ett meddelande om kärlek och sänder det tillbaka.

Jag tänker på Himlen och vet att det är vad jag måste välja.