Det finns ingenting i mitt sinne som motsätter sig Gud.

Vi är alla Guds avkomma.

Kärleken jag söker finns inom mig och det bästa sättet att få den är att ge den till andra.

Kärleken finns överallt och i mig om jag bara vill ser den.

Låt mig se kärleken i allting, i alla leenden.

Detta är min funktion och min lycka.