Vi är Guds tankar, och Hans tankar är Som Han.

Våra skapande tankar går från oss till våra skapelser.

Gud skapade oss och vi utökar skapelsen.

Det är när vi accepterar denna kraft som vi kommer ihåg vem vi är.

Jag tar emot Guds Ord idag och ger det vidare.

Vi är skapade i kärlek och vi är kärlek.

”Att skapa är att älska. Kärleken utsträcker sig utåt helt enkelt därför att den inte kan hållas tillbaka.” T7.I.3:3-4