Att mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud är ett faktum, och representerar sanningen om Vad jag är och Vad min Fader är.

Var bara stilla och lyssna till Guds Röst.