Jag lär mig att förstå att jag inte är en kropp.

Jag är så som Gud skapade mig.

Jag låter mitt sinne bli helat.

Jag öppnar mitt sinne och låter helandet forsa genom mig.

Jag måste komma ihåg vem jag är och hela tiden påminna mig om vem jag är.

Jag är inte en kropp, sjukdom är ett försvar mot sanningen.

Jag försöker inte hela kroppen utan låter mitt sinne, mina tankar bli helade.

”När egot frestar dig att bli sjuk, be då inte den Helige Ande om att hela kroppen, för detta skulle endast vara att acceptera egots övertygelse om att kroppen är det rätta målet för helande. Be hellre att den Helige Ande lär dig den rätta varseblivningen av kroppen, för endast varseblivningen kan vara förvrängd.” T8.IX.1:5-6 s