Jag övar sann förlåtelse så att jag kan befria mig själv och mina systrar och bröder från de kedjor jag har lagt på oss.