Kommer det att vara för evigt?

Kommer någon att förlora?

Är syftet fritt från egomål?

Är valet fritt från skuld?

Dessa frågor ställer jag mig när jag gör ett val.

”Det finns ett ljus som den här världen inte kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det.” T 13.VI.11:1-3