En dag skall jag öppna dörren till den verkliga världen!