Jag släpper mina tankar om framtiden och det förflutna och lär mig leva här och nu.

Tankar om framtiden gör mig orolig, stressad och rädd.

Tankar om det förflutna ger mig skuld, ånger, hat, bitterhet och oförlåtenhet.

Jag rullar ihop tidsmattan och är i Nuet.

”Glöm inte att helande av Guds Son är allt världen är till för.” T VI.4:1