Jag vill lära mig kärlekens sanna mening!

Jag ber Gud rätta min felaktiga mening om vad kärlek är.