”Gud är oundviklig, och du kan lika lite undvika Honom som Han kan undvika dig.” T 4.I.9:11

Bara Guds lagar bestämmer över mig.

Guds lagar gör oss till ett.

Allt har ett lyckligt slut.