När vi ser agg utanför oss själva ser vi inte att frälsningen finns inom oss.

Jag inser att ingen är ansvarig för mig.

Du är inte ansvarig för min lycka eller olycka.

Det är endast mitt jobb.