Allt jag inte tycker om, skyller på för mina problem eller ser på som mindre än Guds skapelser är agg.

Mitt agg visar mig vad som inte är där, och döljer det jag verkligen vill ha.

Det jag söker finns inom mitt Själv.

Hellre än att söka ljuset, vill jag vara ljuset och lysa på världen.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma. Den vandrar i solskenet, lugn och med öppna ögon, ett välkomnande leende på läpparna och med en uppriktighet så enkel och så tydlig att den inte kan missförstås.” T20.VI.2:5-7