Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är så som Gud skapade mig.

När jag väljer att hysa agg förnekar jag min egen verklighet.

Jag väljer att lida, förlora och dö.

Jag återuppväcker min verklighet genom att sluta upp med att hysa agg.

Ett agg är en attack på mitt Själv.

Idag väljer jag att se alla som mig själv och så som Gud ser mig, med kärlek.