Förlåtelse är en reflektion av kärlek i denna värld.

Förlåtelse är också sanningens reflektion.

Sanningen om vem jag verkligen är reflekteras när jag förlåter.

Jag blir medveten om den Helige Ande i mig och om Kristus i mig när jag förlåter.

För att lära mig kärlek måste jag lära ut kärlek.

Genom förlåtelse som kärlekens reflektion skänker jag frid till varje sinne.

Världen helas genom min förlåtelse.

Låt friden utsträckas från mitt sinne till ditt.