Repetion igen.

Må jag se ljuset i varje situation.

Må jag möta mörkret med ljuset i mig.

Lär mig att förlåta!

Alla som jag förlåter visar mig ljuset i mig.

Varje situation som stressar mig ger mig en chans att förlåta och förstå vad det innebär.

Min funktion är att förlåta och bringa ljus i världen.

Den funktionen har jag fått av Gud.