Jag kräver friden jag har rätt till genom att Gud har löst mitt enda problem.

Jag är så tacksam över att Gud finns i mitt hjärta.

Lösningen till varje problem är förlåtelse och att känna igen att ingenting kan separera mig från Guds Kärlek.

Ingenting kan ta bort min frid.

Frid ligger i att acceptera.

Jag accepterar Guds frid vad som än händer.

Jag är fri och fridfull.