Där Gud är, där är jag. Gud i mig. Jag i Gud.

Jag begär bara det som tillhör mig.

Genom att acceptera mirakler ger jag alla andra rätt till mirakler.

Jag väntar i stillhet och säkerhet och Rösten som talar för Gud skall tala om för mig vem jag är och vad jag skall göra.

Mirakler är tankar.

De är plötsliga skiften bort från den kroppsliga nivån in i det osynliga.

Du inser ditt eget och din nästas värde samtidigt.

Ett mirakel är en rättelse som jag fört in i det felaktiga tänkandet.

Mirakler är uttryck för kärlek, men de har kanske inte alltid några synliga effekter.