Jag lär mig att se friheten i denna idé, och glädjas åt att det är så!

”Varje agg du hyser är ett tillkännagivande och ett påstående som du tror på, som säger: om detta vore annorlunda skulle jag bli räddad.” Lektion 71.2:4

Jag måste släppa misstaget som fått mig att tro att jag är en kropp och ett ego.

Jag måste förstå att friheten har ingenting att göra med kroppen och dess olika lagar som alla kommer utifrån.

Frihet kan bara bli funnen inom mig.

Här finns Rösten som talar för Gud och som alltid leder mig och älskar mig i alla lägen.