Ljuset i oss kommer att visa oss den verkliga världen.

Detta är en lektion i att vilja.

Viljan vi delar med Gud.

Den verkliga världen reflekterar vår sanna vilja, det vi verkligen vill i vårt eviga Själv.

Ljuset som skiner på världen finns i oss och vi finner denna värld genom att se in i oss själva.

Förlåtelse lyfter mörkret och låter oss se världen vi verkligen vill se.