”Detta är en kurs i att öva sinnet. All inlärning innebär uppmärksamhet och studier på någon nivå.” T.1.VII.4:1-2

Jag lär mig att endast höra Guds Röst och följa den.

Jag frågar Gud: ”Vad är frälsning? Jag vet inte. Snälla, svara mig så att jag förstår.

Att hysa agg är alltid hopkopplat med kroppen på något sätt.

Vi tror att vi är kroppar och att kroppen är vad Gud skapade.

Egot gillar detta, och säger: ok du är en kropp så ta vad du får.

Guds frälsningsplan har ingenting att göra med våra kroppar.

Den berör endast sinnet, vårt vara.

Vi är inte en kropp, vi är fria, så som Gud skapade oss.