Jag frågar Gud; ”Vad vill Du att jag skall göra?”

Guds frälsninsgplan är helt och hållet fokuserad på att ändra mitt sinne, att endas lyssna till Honom som finns inom mig.

Jag slutar upp med att vara ett offer för yttre omständigheter och tar ansvar för det jag tänker, känner och gör.

Jag kan räddas helt enkelt genom att ändra mitt sinne.

Ingenting utanför mig behöver ändras för att jag skall vara lycklig!