Jag tränar på att lyfta bort slöjan som döljer ljuset i mig, så att ljuset kan skina på världen.

Jag vill bli medveten om mitt sanna Själv så som Gud skapade det, helt och hållet älskande och älskad.

”Det finns ett ljus som inte den här världen kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det. För detta ljus kommer att dra dig till sig, som ingenting i den här världen kan.” T 13.VI.11:1-4