Jag känner i mitt hjärta att känslan av frid och säkerhet kommer från att vara fri från att döma och attackera.

Jag vill se alla som mina vänner och jag ber, hjälp mig att komma ihåg att alla är en del av mig.

Jag föreställer mig att jag är fullständigt säker och omgiven av kärlek och att jag älskar alla och allting.

Jag föreställer mig att ingenting kan skada mig.