Låt mig inte försöka ersätta Guds funktion med min.

Låt mig förlåta och vara lycklig.