”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1